J.S

15 tekstów – auto­rem jest J.S.

Nie zagłuszaj ciszy, może siebie w niej usłyszysz... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 lipca 2013, 21:00

"Wszys­tko, co mówiła pan­na Sa­lomea, było jak zewnętrzne li­tery słów mas­kujących wnętrze duszy. Już od daw­na czuła w so­bie niepojętą zmianę. Nie była dawną sobą. Przes­tała być wolną dziew­czyną. Wszys­tko ni­by to było nor­malne i w porządku - wszys­tko jak trze­ba. " 

- Ste­fan Żeromski. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 stycznia 2013, 22:50

Cza­sem do­tyka­my dna, żeby większą siłę mieć. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 7 kwietnia 2012, 17:21

Życie w za­mian tępy śmiech ma dla nas. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 marca 2012, 22:45

Niebez­pie­cznie jest wie­rzyć w to, że coś trwa wiecznie... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 lutego 2012, 15:58

W ser­cu zaw­sze zos­ta­je naj­trwal­szy ślad. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 stycznia 2012, 22:22

Uczu­cie to coś, co się czu­je - a nie coś, co się przeżywa w słowach. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 listopada 2011, 11:14

Cza­sami mu­sisz poz­wo­lić so­bie być słabym, żeby stać się silniejszym. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 10 października 2011, 21:08

Życie jest zbyt krótkie, by uda­wać ko­goś, kim się nie jest. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 października 2011, 22:13

Ko­lej­ny raz upadnę, ko­lej­ny się podniosę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 października 2011, 10:11
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

J.S

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność